Agenda voor 2023

Agenda voor 2023

maandag 2 januari 2023: kerstvakantie, geen repetitie

maandag 9 januari: eerste repetitie in het nieuwe jaar

zaterdag 15 april: optreden (13.30-13.50 uur) op het korenfestival “Zin in zingen” in Heemskerk. https://www.close2u.nl/evenement/korenfestival-2023/

maandag 1 mei: ledenvergadering

maandag 15 mei: Member Get Member! Een gezellige avond waarop leden familie, vrienden en bekenden meenemen om eens te kijken wat voor koor Chemistry nu eigenlijk is! 

maandag 17 juli: laatste repetitie voor de zomervakantie: lekker zingen met pianist Inga en daarna een hapje en een drankje.

maandag 24 juli t/m zondag 3 september: zomervakantie 

maandag 4 september: eerste repetitie na de zomervakantie

maandag 2 oktober: open repetitieavond, geïnteresseerd in zingen bij Chemistry? Van harte welkom tussen 20.00-22.00 uur. Je kunt je aanmelden per e-mail: info@vrouwenkoorchemistry.nl

Het optreden met Adam sings! dat voor november gepland stond is verplaatst naar het voorjaar van 2024. Een precieze datum volgt nog.

 

Om te delen: